Sport Cross

Onze stagiair Ati Beunk, heeft voor Achterhoek in Beweging en Topsport Gelderland een opdracht uitgevoerd binnen het thema Talentontwikkeling. Het doel binnen dit thema is het creëren van een optimale ontwikkelomgeving waarbij jeugd de mogelijkheid krijgten uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen, in een veilige omgeving dichtbij huis.

Na een eerste periode van onderzoeken is ze gestart met het ontwikkelen en testen van haar innovatie. Het beweeg- programma ‘Sport Cross’ is dé innovatie waarmee ze, door het maken van sport cross-overs, een bijdrage wil leveren aan het motorisch breder opleiden van kinderen (tussen de 9 en 12 jaar). Er wordt een aanbod gecreëerd voor de vaar- dige en/of gemotiveerde beweger. In tien weken komen verschillende beweegvormen en sporten aan bod. Het Sport Cross programma is verdeeld in twee onderdelen waarbij onderscheid wordt gemaakt in motivatie en niveau:

  1. De Sport Cross ‘Explore your skills’ (voor iedere beweger). Ontdek je vaardigheden door het doen van verschillende beweegvaardigheden
  2. De Sport Cross ‘Challenge your skills’ (voor vaardige en/ of gemotiveerde beweger) Daag je vaardigheden uit!

Gemeenten, onderwijs, sportverenigingen en Open Clubs kunnen dit aanbod inzetten. De aankomende periode worden een aantal pilots uitgevoerd. Onder andere bij Schuurman BZC en het Houtkamp College. In de volgende nieuwsbrief volgt een verslag van deze pilots.

De innovatie van Ati is geslaagd als de twee pilots succesvol worden georganiseerd, de deelnemers van de Sport Cross plezier ervaren in het bewegen, uit- gedaagd om te blijven bewegen en dat andere partijen in de Achterhoek worden geïnspireerd om ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkelomgeving van Achterhoekse vaardige en/of gemotiveerde kinderen!

Voor meer informatie over Sport Cross:

geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl