Sportief Groot Worden – Het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor het sport- en beweegtalent voor ieder Gelders kind!

Sportief Groot Worden is een integrale aanpak om een optimale ontwikkelomgeving te creëren sport- en beweegtalent van ieder Gelders kind. Voor de potentiële toppers, maar ook voor degenen die zich minder snel ontwikkelen. In zeven stappen is vastgelegd wat er daarvoor georganiseerd moet worden op school, wijk, club en prestatiesport omgevingen. Kinderen zijn namelijk gebaat bij veel en goed bewegen. Dit is belangrijk om een aantal redenen:

  • Leren om goed en meer te bewegen leidt tot een grotere kans om gezond op te groeien en een leven lang sportief te blijven.
  • Het vergroot de kans om de sport- en beweegpotentie bij kinderen optimaal te ontwikkelen.

Om hier in de Provincie Gelderland actief op in te zetten is Sportief Groot Worden ontwikkeld.

Door Wouter Hebbink, regisseur Sportief Groot Worden in Gelderland

De belangrijkste boodschap om deze blog mee te beginnen, is dat Sportief Groot Worden van ons allemaal is. Wij dragen samen bij aan het ontwikkelklimaat van een kind en/of atleet. Je kunt het nog zo goed doen bij jouw sportclub of als vakdocent bewegingsonderwijs, maar als de jeugd daarbuiten niks doet is het (helaas) een druppel op een gloeiende plaat. De oplossing zit (volgens mij) dan ook niet in een organisatie of bij een gemeente, de oplossing zit in onze maatschappij. Hoe belangrijk vinden wij sport- en bewegen als rode draad door onze gemeenschap? De integrale aanpak Sportief Groot Worden is geen heilige graal met verplichte activiteiten. Het is een visie met structuur om als gemeenschap te werken aan een gezonde sport- en beweegvriendelijke omgeving. Het biedt tips, tools en structuur. Een manier van evalueren.

De basis van het model begint bij álle kinderen. En aangezien alle kinderen in het onderwijs zitten, beginnen we daar. Het is belangrijk om altijd eerst de beginsituatie in kaart te brengen. Wat is het motorisch niveau van de kinderen? Hoeveel kinderen zijn wel of niet lid van een sportaanbieder? En als ze dat niet zijn, zouden ze dat willen? Wat blokkeert deze stap? Vervolgens kun je hier je vervolgstappen op baseren. In de gemeente Berkelland zijn ze de afgelopen jaren bijvoorbeeld voortvarend gestart. Sportfederatie Berkelland heeft bij 1.600 leerlingen op 14 scholen de BLOC-test afgenomen. Op basis van de uitkomsten hebben ze niet alleen nog beter kunnen differentiëren in het beweegonderwijs, maar is er ook een passend aanbod na schooltijd gerealiseerd.

Ontwikkeling ‘Tool Sportief Groot Worden’
Om de beginsituatie nog beter in kaart te kunnen brengen, kijken we niet alleen naar het huidige beweegniveau van een kind. We schetsen ook een zo goed mogelijk beeld van de omgeving. Zo is een kind met obesitas in een oogopslag waar te nemen. Maar dat geldt niet voor sportdeelname, zwemvaardigheid en bewegen in de vrije tijd (zoals buitenspelen, lopen en fietsen naar school). Er zijn al een heleboel tools beschikbaar, zoals de GGD Kind-monitor, Stads- en Wijkmonitor en EMOVO-onderzoek. Wat de data die uit deze tools voortkomen gemeen hebben, is dat ze anoniem zijn. Daarmee zijn ze niet praktisch te gebruiken voor bijvoorbeeld de vakdocent bewegingsonderwijs en de buurtsportcoach. Om deze data uit de anonimiteit te halen wordt naast de BLOC-test steeds meer ingezet op de Tool Sportief Groot Worden. Deze tool wordt ontwikkeld met Gelderse professionals en is inmiddels (als eerste pilot) door 2000 kinderen ingevuld bij ongeveer 20 scholen.

Een oproep aan ouders
De buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of sportconsulent richt zich traditioneel op het onderwijs, de buurt en de sport. Trends als breed motorische opleiding, veilig sportklimaat, talentprogramma en motorische testen zijn veelgehoorde thema’s. Dit zijn goede ontwikkelingen die ook zeker moeten blijven, maar waar zijn de ouders in het geheel? Hoe bereiken en betrekken wij hen in onze missie om kinderen meer en beter te laten bewegen? Zodat alle kinderen Sportief Groot Worden. Wat is er volgens de ouders nodig om kinderen weer aan het buitenspelen te krijgen? Heb jij een goed idee? Dan kom ik graag met jou in contact!

Meer info: www.sportiefgrootworden.nl en info@sportiefgrootworden.nl

Over Wouter Hebbink
Wouter heeft veel ervaring in het domein sport- en bewegen. Naast regisseur Sportief Groot Worden in Gelderland, regisseur Nijmeegs Sportakkoord is hij werkzaam bij de HAN SENECA. Hier is hij verantwoordelijk voor de valorisatie van de kennis vanuit het lectoraat Talent Identification & Talent Development. Met zijn ervaring als ondernemer is hij ook inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor het werkveld.

Foto: Anouk Boonstra