Projecten

Om een optimale ontwikkelomgeving op te zetten en jongens en meisjes in de Achterhoek te inspireren en te begeleiden in het ontdekken van hun eigen sporttalenten organiseert Achterhoek in Beweging tientallen activiteiten. Wij richten ons hierbij niet alleen op het sporttalent zelf, maar ook op sportverenigingen, talentenacademies, ouders, het onderwijs en het bedrijfsleven. Van nieuwe projecten tot bijeenkomsten en workshops.

Talentclubnetwerk

Het talentclubnetwerk Achterhoek bevindt zich in de opstartende fase. De eerste bijeenkomst is maandagavond 14 september in Lichtenvoorde. Tijdens deze bijeenkomst zijn 14 initiatieven, in de vorm van talentenacademie, jeugdopleiding of ambitieuze sportverenigingen die extra trainingen aanbieden, aanwezig. Het netwerk heeft als doel om kennis te delen, te leren van elkaars sport en gezamenlijk activiteiten te organiseren met betrekking tot de sportgenerieke thema’s. Tijdens de eerste verkennende bijeenkomst krijgen de aanwezigen een presentatie over de aanpak van het talentclubnetwerk Nijmegen, worden verwachtingen besproken en eventuele vervolgacties.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Geeke Barmentloo, coördinator talentontwikkeling Achterhoek in Beweging.

Talentprogramma

Kijk voor meer informatie over het Talentprogramma bij expertise en op onze agenda.

Inspiratieplan

In het Gelders Model moet topsport maatschappelijk effect hebben. Het moet inspireren, verbinden en aanzetten om het beste uit jezelf halen. Vanuit Achterhoek in Beweging leveren we hier graag een bijdrage aan. Zo zijn we bereid om activiteiten te promoten en te organiseren om dit doel te behalen. Door bijvoorbeeld het organiseren van een kinderpersconferentie als side event bij grote evenementen in de Achterhoek.

Daarnaast brengen we het project ‘Toppers bij jou op school‘ onder de aandacht bij de acht gemeenten.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Geeke Barmentloo, coördinator talentontwikkeling Achterhoek in Beweging.