Over ons

Achterhoek Younited heeft als doel een optimale ontwikkelomgeving op te zetten zodat meer Achterhoekse kinderen ontwikkelen hun eigen sport- en beweegtalent zo goed mogelijk in een veilige omgeving dichtbij huis. Dat begint bij de basis. Kinderen bewegen minder en minder goed. Competente bewegers bewegen meer en beter, en zij blijven dat langer doen.

Uitgangspunt blijft dat kinderen die meer, beter en langer bewegen ook genieten van de voordelen die dat biedt. Op het vlak van gezondheid, persoonlijke, emotionele en sociaal maatschappelijke ontwikkeling, en het zal leiden tot meer Achterhoekse sporters op hoog niveau in de sport. Voor de kinderen die topsport-ambities ontwikkelen, betekent een goede inrichting van de sport- en beweegomgeving dichtbij huis in de Achterhoek dat zij langer in de Achterhoek actief kunnen blijven en blijven wonen, en er makkelijker weer terug zullen keren.

Uitvoeringsagenda talentontwikkeling 2020 – 2024

Het Gelders Model voor talentontwikkeling in de sport, de rode draad in de uitvoering van dit programma, beschrijft in 7 stappen een optimale omgeving waarin kinderen hun eigen sport- en beweegtalent kunnen ontwikkelen. Van de gymles tot (voor een enkeling) de top. Achterhoek Younited streeft in de verschillende stappen samen met haar partners naar een afgestemde en optimale samenwerking en uitrol van diverse projecten die er samen voor zorgen dat:

  • de Achterhoekse jeugd beter en langer beweegt en geniet van de voordelen die dat met zich meebrengt op het vlak van gezondheid, persoonlijke, emotionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.
  • meer Achterhoekse jeugd de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een sporter op hoog niveau
  • de Achterhoekse jeugd die topsportambities heeft hier langer actief blijft en blijft wonen of er makkelijker weer terugkeert dankzij goede mogelijkheden van sport- en bewegen in de regio.

Daarmee sluiten we aan bij Sportief Groot Worden In Gelderland. Sportief Groot Worden gaat om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor het eigen sport- en beweegtalent van ieder Gelders kind.

Onze partners

          

Achterhoek in Beweging
Achterhoek Younited is onderdeel van het platform Achterhoek in Beweging. Het gedachtegoed talentontwikkeling van Achterhoek Younited wordt volledig binnen Achterhoek in Beweging opgenomen. Dat betekent dat we jongens en meisjes in de Achterhoek de kans bieden zich te ontwikkelen in een veilige omgeving dicht bij huis. Door hier op in te zetten, voelen jonge sporters minder de noodzaak om de regio uit te gaan. Ze worden uitgedaagd en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat staat centraal bij talentontwikkeling.

Topsport Gelderland
Achterhoek Younited wil aan talentvolle jeugd kansen bieden door krachten te bundelen. Daarbij is het de bedoeling om de Achterhoek te positioneren als de meest optimale ontwikkelingsomgeving voor de jeugd, waarbij talent ten allen tijde centraal staat. Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met het onderwijs om te komen tot een gezamenlijk onderwijs- en sportprogramma. Naast het onderwijs en sportverenigingen zijn bedrijven, sportorganisaties en overheden belangrijke partners om dit te realiseren. In samenwerking met Topsport Gelderland zorgt Achterhoek Younited door clustering voor een goede de sporttak-overstijgende ondersteuning.

Meer weten?

Heb je een vraag over onze werkwijze of onze activiteiten?
Neem dan contact op met Eline Segers via telefoonnummer 06 – 53 65 86 22 of stuur een e-mail naar eline@topsportgelderland.nl.