Het talentclubnetwerk heeft als doel om kennis te delen, te leren van elkaars sport en gezamenlijk activiteiten te organiseren met betrekking tot de sportgenerieke thema’s.

Bij het netwerk kunnen verschillende initiatieven aansluiten zoals Achterhoekse talentacademies of ambitieuze sportverenigingen die extra trainingen faciliteiten aanbieden voor de sporters die boven het maaiveld uitsteken. De volgende initiatieven zijn aangesloten bij het talentenclubnetwerk:

Meiden- en Vrouwen Voetbal Achterhoek (MVVA) is een professionele jeugdopleiding voor talentvolle meiden binnen het voetbal. Het doel is dat deze jonge meiden de kans krijgen om zich dichtbij huis in een veilige omgeving verder te ontwikkelen. Meiden blijven in eerste instantie bij de eigen club voetballen en volgen daarnaast extra trainingen- en wedstrijden bij MVVA. Met behulp van een jaarplan, korte lijntjes met de lokale clubs en aandacht voor het individu draagt MVVA bij aan talentontwikkeling. Samen met het bedrijfsleven, trainers, de medische staf en partners willen ze Achterhoekse Trots creëren door samen het meiden- en vrouwenvoetbal te omarmen en toekomst bestendig te maken! Door deel te nemen aan het talentclubnetwerk wil MVVA graag een bijdrage kunnen leveren aan:

 • Het delen van ervaringen en kennis rondom talentontwikkeling;
 • Het ontwikkelen en laten groeien van de jeugdopleiding.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Toptennis Oost-Nederland wil getalenteerde tennisjeugd uit de regio Oost-Nederland breed opleiden, het maximale uit de ontwikkeling halen en actief zijn binnen de Junioren Tour Brons, Zilver en Goud toernooien. Dit doet zij door een gestructureerd en gevarieerd programma aan te bieden, waarbij de vier pijlers: techniek, tactiek, fysiek en mentaal evenredige aandacht krijgen. Tennisconditietraining, bewegingsvaardigheid en breed motorisch ontwikkelen zijn standaard in de programma’s opgenomen. Daarnaast verzorgen de trainers van TON ook de KNLTB Instroomtraining.  Deze training focust zich specifiek op het scouten en opleiden van talentvolle en gedreven tennisjeugd t/m 10 jaar oud in de regio Achterhoek. Hierbij volgen zij het MOT (Meerjaren Opleidingsplan Toptennis) van de KNLTB. Zij verzorgen de tennis en fysieke trainingen bij Kei-Fit en LTC De Kei in Lichtenvoorde. Goed opgeleide en ervaren trainers staan garant voor een zowel fysiek als sociaal-emotioneel veilige en uitdagende leeromgeving!Klik hier voor meer informatie over Toptennis Oost-Nederland.

Turnacademie Achterhoek richt zich op het verzorgen van een turnopleiding op hoog niveau voor turnsters uit de gehele Achterhoek. Onder begeleiding van de coaches van de Turnacademie trainen kinderen van verschillende leeftijden op een centrale locatie in de Achterhoek. Hierdoor hoeven talentvolle turnsters met ambitie niet al op jonge leeftijd de Achterhoek te verlaten. Door deel te nemen aan het talentclubnetwerk wil De turnacademie graag o.a door positieve coaching bijdragen aan een pedagogisch sport klimaat en de ontwikkeling van zelfregulerende turnsters met zelfvertrouwen.

Klik hier voor meer informatie over de Academie.

Stichting Talentontwikkeling Achterhoek-volleybal richt zich op de volleybal talentontwikkeling van Achterhoekse meisjes en jongens. Dit doen zij door het faciliteren van een onafhankelijk breed aanbod van trainingsmogelijkheden en het creëren van een samenwerkingsverband tussen volleybalclubs in de Achterhoek. Daarnaast zijn er plannen om gedurende de vakanties extra activiteiten te organiseren om talentontwikkeling te stimuleren. Door deel te nemen aan het talentclubnetwerk wil STA-volleybal graag een bijdrage kunnen leveren aan:

 • Breed motorisch leren;
 • Methodische en didactische ondersteuning;
 • Fysieke testen ondersteunen in combinatie met voedingsadvies.

Klik hier voor meer informatie over de stichting.

Schuurman BZC staat voor Berkellandse Zwem Combinatie. In de zwembaden in Borculo en Neede kunnen verschillende takken van de zwemsport beoefend worden door leden van jong tot oud.

Schuurman BZC heeft de ambitie om ieder jeugdteam op Eredivisie-niveau te laten uitkomen. Het talentprogramma van Schuurman BZC bestaat uit kwalitatief hoogwaardige water- en landtrainingen geleid door gediplomeerde trainers. Schuurman BZC heeft nauw contact met het Regionale Topsportcentrum in Zwolle en de KNZB (Zwembond). Talenten van Schuurman BZC kunnen door de gediplomeerde trainers worden aangedragen voor deelname aan centrale selectie- en trainingsdagen, georganiseerd door de zwembond. Op deze manier wordt het talent de ruimte geboden zich verder te ontwikkelen richting de top. Door deel te nemen aan het talentclubnetwerk wil Schuurman BZC graag een bijdrage kunnen leveren aan:

 • Zet en waterpolo-expertise;
 • Het schrijven van een jeugdplan om de jeugdopleiding te versterken;
 • Het professionaliseren van een vereniging.

Klik hier voor meer informatie over de vereniging.

De Gelderse Keepersschool heeft als doel zoveel mogelijk (jeugd)keepers te laten groeien ongeacht het niveau waarop ze actief zijn. Er zijn diverse disciplines binnen de GKS werkzaam om de randvoorwaarden te garanderen. De GKS werkt volgens die kernwaarden: Passie, Persoonlijk en Prestatie. Deze drie kernwaarden vormen de basis van het totale cursusaanbod. Het cursusaanbod is gericht op sportieve ontwikkeling van keepers en bestaat uit 3 pijlers:

 • Cursussen
 • Demonstratie trainingen op locatie
 • Keeperskampen.

Klik hier voor meer informatie over de keepersschool.

De Graafschap Jeugdopleiding is de aanvoerlijn van Achterhoeks voetbaltalent naar het eerste team van De Graafschap, dat hiermee een herkenbaar regionaal gezicht heeft en structureel op het hoogste niveau van Nederland speelt. Dit doen zij behulp van een gevarieerd en gestructureerd talentprogramma waarin aandacht is voor de volgende bouwstenen: techniek, tactiek, fysiek, mentaal, teambuilding en lifestyle.

Kwaliteit in het samenwerken en de communicatie met onderwijs, KNVB, amateurverenigingen en andere betaald voetbal organisaties op het gebied van kennis en expertise staat hierin centraal. Daarbij heeft elke speler die onze jeugdopleiding verlaat zich als sporter en als mens sterk ontwikkeld. Door deel te nemen aan het talentclubnetwerk wil de De Graafschap Jeugdopleiding graag een bijdrage kunnen leveren aan:

 • Kennisdeling rondom talentontwikkeling.
 • Clubs ondersteunen rondom organiseren van trainingen, wedstrijden en talentprogramma’s.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.