Achterhoek Younited als platform voor Talentontwikkeling verder in Achterhoek in Beweging

Het creëren van een veilige en optimale ontwikkelomgeving, waarin Achterhoekse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen, is een belangrijk doel van Achterhoek in Beweging. Dit valt onder het thema ‘Talentontwikkeling’.
Door toevoeging van Achterhoek Younited aan Achterhoek in Beweging kan dit doel verder gerealiseerd worden.

Achterhoek in Beweging en Achterhoek Younited zijn bij elkaar gekomen voor de overdracht. De stichting Achterhoek Younited wordt over enige tijd opgeheven. De merknaam Achterhoek Younited blijft wel bestaan en zal als platform vanuit Achterhoek in Beweging doorgaan.

Het gedachtegoed van Achterhoek Younited wordt volledig binnen Achterhoek in Beweging opgenomen. Dat betekent dat we jongens en meisjes in de Achterhoek de kans bieden zich te ontwikkelen in een veilige omgeving dicht bij huis. Door hier op in te zetten voelen jonge sporters minder de noodzaak om de regio uit te gaan. Ze worden uitgedaagd en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat staat centraal bij talentontwikkeling.

Inmiddels is de uitvoeringsagenda 2020 – 2024 voor het thema talentontwikkeling in het Achterhoeks Sportakkoord ook klaar. Het Gelders model voor talentontwikkeling is de rode draad van dit uitvoeringsplan. Het plan wordt binnenkort via de website beschikbaar gesteld. Alle projecten worden in nauwe samenwerking met Topsport Gelderland opgepakt.

George de Jong, voorzitter van de stichting Achterhoek Younited, bekijkt de plannen voor 2020 – 2024 met een tevreden gevoel. “Geef ook de jeugd in de Achterhoek een eerlijke kans hun talent te ontdekken en te ontwikkelen door dit gezamenlijk regionaal te stimuleren en organiseren. Daag ze uit! De afgelopen jaren hebben we daarin stappen kunnen zetten. Heel goed om te zien dat ons gedachtegoed nu door Achterhoek in Beweging wordt overgenomen en door ontwikkeld”.

Ook Ruth Mijnen, Wethouder van gemeente Montferland en verantwoordelijk voor het thema Talentontwikkeling bij Achterhoek in Beweging, is blij met het uitvoeringsplan. “Een ambitieus en mooi plan dat heel goed past bij de regionale functie van Achterhoek in Beweging. Talentontwikkeling fungeert hierbij als regionale loketfunctie en wij als acht Achterhoekse gemeenten dragen hier graag aan bij omdat wij vinden dat ook de sporters die boven het maaiveld uitsteken de kans krijgen om zich dichtbij huis te ontwikkelen.’’

Op 1 januari is Geeke Barmentloo gestart als coördinator Talentontwikkeling bij Achterhoek in Beweging. Ze is bereikbaar via geeke.barmentloo@achterhoekinbeweging.nl. In de komende periode werken we aan de communicatie uitingen van platform Achterhoek Younited, presenteren we de uitvoeringsagenda en vragen we (ex-)topsporters die nu ambassadeur zijn bij Achterhoek Younited als supporter van Achterhoek in Beweging.