Aangepaste website voor Achterhoek Younited

Sinds 1 januari 2020 zijn de activiteiten van Achterhoek Younited overgegaan in Achterhoek in Beweging. De naam Achterhoek Younited blijft bestaan en gaat verder als digitaal platform van Achterhoek in Beweging. Met deze verandering was ook de website van Achterhoek Younited aan enkele aanpassingen toe.

Binnen Achterhoek in Beweging richten we ons met Achterhoek Younited op het thema Talentontwikkeling. De vernieuwde website is dan ook een digitaal platform dat volledig hierop ingericht is. Dat betekent dat we jongens en meisjes in de Achterhoek de kans willen bieden zich te ontwikkelen in een veilige omgeving dicht bij huis. Ze worden uitgedaagd en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Om dit te behalen zijn we bezig om een optimale ontwikkelomgeving op te zetten aan de hand van de pijlers uit het Gelders Model van talentontwikkeling. Het platform Achterhoek Younited heeft hierin verschillende rollen; van inspirator en verbinder tot uitvoerder en expert.

Op de aangepaste website vind je alle informatie over Achterhoek Younited als onderdeel van Achterhoek in Beweging. We delen nieuws rondom talentontwikkeling, organiseren activiteiten waarbij we ons niet alleen richten op het sporttalent zelf, maar ook op sportverenigingen, talentenacademies, ouders, het onderwijs en het bedrijfsleven. En bieden we binnen verschillende expertises informatie en hulp over onderwijs, voeding, prestatiegedrag, gezond presteren, de ondernemende topsport en individuele talentbegeleiding. Bij alles wat we doen, ligt de focus op de uitvoeringsagenda Talentontwikkeling.

Bekijk onze vernieuwde website, volg ons en zie wat Achterhoek Younited voor jou kan betekenen.