Als topsporter ligt de prioriteit bij het ontwikkelen van je talent, fit blijven en excelleren. Sporttalenten maken vele investeringen en offers om de top te kunnen behalen. Maar de ruimte aan de top is beperkt. Slechts een klein deel van de talenten behaalt deze top. Achterhoek Younited stimuleert talenten om zijn of haar eigen top te behalen. ‘Challenge Your Talent’.

Achterhoek Younited biedt een breed programma in het kader van talentbegeleiding. Het Talentbegeleidingsprogramma realiseert de inzet van kennis en expertise op het gebied van talentbegeleiding en is afgestemd op de individuele ontwikkelingsfase van talent. Het programma is in samenwerking met een aantal partners, waaronder Topsport Gelderland, ontwikkeld en geïmplementeerd. Het betreft praktische zaken, theoretische scholing en voorlichting over topsportelementen, talentontwikkeling en sport.

Ieder naar zijn eigen top

Het talentenprogramma van Achterhoek Younited begeleidt, adviseert en faciliteert sporters in de persoonlijke ontwikkeling van talent naar topsporter. Het talentenprogramma richt zich op belangrijke thema’s naast de sporttechnische zaken. Daarin stellen wij het talent zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces. Dit noemen we zelfregulatie. Hierbij is ondersteuning van een talentbegeleider belangrijk, maar zeker zo belangrijk is de ondersteuning van trainers, (gast)ouders en vanuit het onderwijs. Samen creëren we een optimale leeromgeving voor het talent. Uiteindelijk moet het talent het wel zelf doen.

Werkwijze

Het talentprogramma richt zich op vier hoofdgebieden die er binnen de topsport toe doen:

Het talentprogramma van Achterhoek Younited biedt begeleiding in de vorm van masterclasses, workshops en individuele begeleiding in verschillende leeftijdscategorieën en doelgroepen. Doel van de bijeenkomsten is om te inspireren en bewustwording te creëren. Zo wordt er regelmatig een topsportuur georganiseerd binnen de samenwerkende onderwijsinstellingen of is er een talentcafe in de regio. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor individueel maatwerk. Bekijk de activiteitenplanning voor een overzicht.

Meer weten?
Heb je vragen over het talentprogramma van Achterhoek Younited? Neem gerust contact met ons op.