Talent en voortgezet onderwijs

Voor een topsporter is plannen en organiseren en pendelen tussen school en sport niet altijd een makkelijke opgave. Achterhoek Younited biedt individuele begeleiding zodat dit voor het talent zo goed mogelijk verloopt.

Structureel overleg

Achterhoek Younited onderhoudt nauw contact met coördinatoren van een aantal middelbare scholen in de Achterhoek. Wij plannen structurele overlegmomenten na elk rapport om de voortgang van het talent te bespreken. In samenwerking met de coördinatoren stemmen wij het lesrooster af met de trainingen en wedstrijden. De coördinatoren monitoren de resultaten van het talent en kunnen ook tussentijds contact opnemen met Achterhoek Younited.

Visie

De visie van de Achterhoek Younited is gebaseerd op een integrale aanpak waarbij vanuit een gezamenlijk programma vanuit het onderwijs en de sport de ontwikkeling van het talent op het gebied van sport, onderwijs en sociaal-maatschappelijk wordt begeleid. Het met het onderwijs ontwikkelen en delen van de visie, de aanpak en de samenwerking op het gebied van talentontwikkeling is essentieel.

Jongeren stimuleren te leren het beste uit zichzelf te halen is niet alleen van belang voor sporttalent, het richt zich op een attitude en gedrag dat ook voor het ontwikkelen van andere kwaliteiten van doorslaggevend belang is.

In het voortgezet onderwijs richt Achterhoek Younited zich op de getalenteerde sporters. Het doel is dat een leerling zijn sporttalent zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en daarnaast op zijn eigen niveau een schooldiploma behaalt.

In samenwerking met de scholen waar talenten van Achterhoek Younited onderwijs volgen, wordt gestreefd naar een passend onderwijsprogramma.

Lees meer over de activiteiten voor scholen door Achterhoek Younited.

Meer weten?
Heb je vragen over Talent en voortgezet onderwijs? Stel je vraag dan via ons contactformulier.