Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is onderdeel van het Achterhoek Younited talentprogramma.

Geeke Barmentloo is de talentbegeleider bij Achterhoek Younited. Geeke is tevens verantwoordelijk voor het opzetten en de uitvoering van het topsportprogramma.

Maatwerk

Men kan op eigen initiatief een afspraak inplannen wanneer het talent problemen ervaart, maar zeker voor het talent dat het beste uit zichzelf wil halen en daarbij advies/begeleiding wil ontvangen. Het verbeteren van een topsportleefstijl staat centraal. De focus ligt dan op de sportgenerieke thema’s (voeding, mentaal, medisch-fysiek, de ondernemende topsporter), de combinatie school en topsport en sociaal maatschappelijk.

Geeke bespreekt de problemen waar het talent tegenaan loopt, maar laat het talent ook nadenken over het eigen leerproces. Er wordt samen naar oplossingen gezocht en doelstellingen bepaald. Wanneer de talentbegeleider denkt dat een talent hulp of zorg nodig heeft vanuit een gespecialiseerd gebied, kan zij het talent doorverwijzen naar één van de partners in het kennis- en expertiseteam van Achterhoek Younited.

Signaleringsfunctie

Ouders, maar ook trainers, docenten en mentoren hebben een signaleringsfunctie. Bij problemen, maar ook wanneer zij signaleren dat het talent nog veel beter kan worden. Men kan dan ook contact opnemen met Geeke. 

Meer weten?
Heb je een vraag over individuele begeleiding? Hiervoor kun je contact opnemen met Geeke: geeke@topsportgelderland.nl